Tøybleier i barnehagen – Kan de nekte eller ikke?

Mange foreldre lurer om hvordan det går med deres tøybleiebruk etter barnahagestart. På forskjellige Facebookgrupper er det ofte diskusjoner om temaet og noen forteller at de blir nektet å bruke tøybleier. Selv jobber jeg som pedagogisk leder i en kommunal barnehage. Som mamma til et tøybleiebarn, miljøentusiast og eier av en tøybleiebutikk begynte jeg å lete etter svar.

Jeg begynte med overordnet dokument som alle barnehager i Norge må forholde seg til. I Rammeplan for barnahager står det: «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.» Derfor har barnehagen ikke lov til å nekte foreldre å bruke tøybleier og man kan bruke dette sitatet ved en eventuell diskusjon.

Av egen erfaring og samtaler med kollegaer, vet jeg at personalet som regel er villige til å prøve og vil samarbeide med foreldrene. Det samme gjelder foreldre sitt ønske om å ikke pakke skittentøy i plastposer, servere vegetar mat osv.

De fleste barnehager i Norge er oppfordret til å være Miljøfyrtårn sertifisert. En bedrift som blir det bør ha fokus blant annet på avfallsortering, grønne valg ift til innkjøp og produsering av avfall. Her er tøybleier midt i blinken. Så når du vurderer barnehagene før påmelding kan du gjerne sjekke om det er en Miljøfyrtårn sertifisert barnehage og hva som står i Årsplanen deres. Som regel står det noe om miljø i den.

Når man snakker med barnehageansatte som ikke har hatt erfaring med tøybleier fra før kan det vise seg at de er skeptiske bare fordi de ikke vet hvordan det fungerer. De kan være redd smitte og usikre ift hygiene regler. Da hjelper det å forklare, vise frem bleier og finne felles løsninger av håndtering av skitne bleier. Det er lurt å velge en enkel tøybleieløsning til barnehage som f.eks lommebleier eller AIO (alt-i-ett). Barnehageansatte har det ganske travelt i hverdagen. 😉

Selv har jeg laget en enkel bruksanvisning for kollegaene mine som skifter tøybleier på min sønn.). Jeg forklarte alt om engangspapir, hva man gjør med skitne bleier, hvor tett bleien må sitte på. Du kan laste den ned her. Jeg anbefaler å vise for personalet på tilvenning hvordan du selv tar på bleie. De setter nok pris på at du som forelder passer på selv at det alltid er nok rene bleier i barnehagen. Jeg tar med meg skitne bleier hjem hver dag i en våtpose og forventer ikke at de skal skille vekk avføring. Alle tøybleiene mine er brettet med et ark av engangspapir og klar til bruk. Jeg vet at på denne måten klarte jeg å gjøre de ansatte i barnehagen nysgjerrige og postive til tøybleier. Det er veldig viktig for meg at gode budskaper deles videre og at kanskje noen av dem velger å bruke tøybleier på sine barn.