EcoSmil

1. Generelt

Denne policyen gjelder integritet, og beskriver hvordan EcoSmil Katarzyna Pydyn, org. nr 923 359 958, Hoveveien 181, 4323 Sandnes, [email protected], samler inn, videreformidler og lagrer dine personopplysninger. 

Integritetspolicyen gjelder når EcoSmil tilbyr tjenester og produkter, f.eks. når du handler hos oss, har kontakt med vår kundeservice, besøker våre nettsider eller oppretter en EcoSmil -konto. 

Med integritetspolicyen, vil vi at du skal føle deg trygg når du gir oss dine personopplysninger, samt vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovgivning. 

2. Personopplysningssansvarlig

EcoSmil er personopplysningsansvarlig for at EcoSmil behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning. 

EcoSmil Katarzyna Pydyn
org. nr 923 359 958
Hoveveien 181,
4323 Sandnes
NORGE

Tel.: 925 45 597
E-post: [email protected]

3. Når behandler vi personopplysninger?

Når du besøker vår nettside, handler hos oss, abonnerer på vårt nyhetsbrev, oppretter en EcoSmil -konto eller kontakter vår kundeservice, må vi samle inn og behandle dine personopplysninger. Vi samler inn denne informasjonen, for å kunne tilby den service og funksjonalitet som forventes, og for å kunne innfri vår del av f.eks. en kjøpsavtale. 

4. Hvilke personopplysninger behandler vi? 

Vår datapolicy innebærer at vi lagrer så lite som mulig av dine opplysninger. Det betyr at vi bare bruker de opplysninger som er nødvendige for å kunne behandle din bestilling og opprettholde kommunikasjonen med deg. 

Personopplysninger vi samler inn om deg som kunde er følgende: 
•    Navn
•    Adresse (leverings- og fakturaadresse)
•    E-postadresse
•    Telefonnummer
•    Kundenummer
•    Kjøpshistorikk 
•    IP-adresse og informasjon om bruk av nettsiden
•    Personopplysninger du angir ved kontakt med EcoSmil, f.eks. med kundeservice eller via Mine sider

For å kunne behandle din bestilling fullstendig, videreformidler vi dine opplysninger til våre samarbeidspartnee, f.eks. PostNord, HeltHjem, Stripe og PayPal. Vi samler også inn dine adresseopplysninger fra tredjeparts tjenester for adresseoppdateringer. 

Når du besøker vår hjemmeside, lagrer vi følgende opplysninger av administrative og tekniske grunner: type og versjon av brukt nettleser, dato og tid for besøket samt din IP-adresse. Disse opplysningene blir anonymiserte, og brukes for vår statistikk og for at vi skal kunne forbedre vår internett- og onlinetjeneste. De anonymiserte opplysningene separeres fra dine personlige opplysninger, lagres i et sikkert system og kan ikke kobles til en spesifikk person. Dette innebærer at dine personlige opplysninger alltid forblir beskyttet.

5. Sammenfatning av personopplysningshåndtering

5.1. Hensikt: Håndtere bestilling, inklusive notiser og påfølgende support
Eksempel: for å levere, tilby betalings- og leveringsalternativer, håndtere reklamasjons- og garantisaker, besvare spørsmål
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp
Lagringstid: 3 år etter gjennomført kjøp
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon
•    Betalingsinformasjon
•    Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med oss

5.2. Hensikt: Innfrielse av lovkrav 
Eksempel: garantiforpliktelser, forbrukerkjøpsloven, produktsikkerhet, bokføring
Juridisk grunnlag: Innfrielse av juridisk forpliktelse
Lagringstid: Så lenge som gjeldende lovverk krever, f.eks. 7 år i henhold til bokføringsloven
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon
•    Betalingsinformasjon

5.3. Hensikt: Registrering og håndtering av konto
Eksempel: gi tillatelse til innlogging på ”Mine sider”, gi tilgang til ordrehistorikk, opprettholde relevans i kontaktopplysningene, tilby lagrede favoritter
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp
Lagringstid: Så lenge du har en EcoSmil -konto 
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon 
•    Bruk av nettside
•    Andre

5.4. Hensikt: Markedsføring av produkter og tjenester
Eksempel: utsending av relevante tilbud via e-post eller SMS på lignende  produkter og tjenester, vise produktanbefalinger, gjennomføre kampanjer og events rettet mot et spesifikt kundesegment
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp og samtykke 
Lagringstid: 12 måneder etter gjennomført kjøp eller til samtykket tas tilbake
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon
•    Bruk av nettside
•    Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med oss

5.5. Hensikt: Utvikling av selskapets tjenester og produkter, og analyser av kundekollektivet som helhet
Eksempel: analyser av brukeropplevelse, analyser av sortiment
Juridisk grunnlag: Berettiget interesse 
Lagringstid: 3 år etter gjennomført kjøp
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon
•    Betalingsinformasjon
•    Bruk av nettsted

5.6. Hensikt: Forebygging av misbruk av tjeneste og forhindring av forbrytelser
Eksempel: forhindre bedragerier, forhindring av ulovlig adgang til kontoer
Juridisk grunnlag: Innfrielse av juridisk forpliktelse, berettiget interesse
Lagringstid: Så lenge som gjeldende lovverk krever
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon
•    Betalingsinformasjon

6. Hvor lenge lagres personopplysningene?

EcoSmil lagrer kun personopplysningene så lenge det rettferdiggjøres av formålet. Hvor lang tid dette er kan variere avhengig av personopplysningenes art og av formålet med lagringen. Se punkt 7 for ytterligere detaljer.  

7. Hvordan beskyttes personopplysningene? 

EcoSmil har tatt alle nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger, og du kan føle deg helt trygg når du gir personopplysninger til oss. Vi hindrer uvedkommendes tilgang, spredning og endring bl.a. ved å lagre personopplysninger i databaser, som er beskyttet gjennom adgangskontroll og brannvegg. Ved kommunikasjon gjeldende dine personopplysninger til partnere, foreligger alltid databehandleravtale i bunn, og kommunikasjonen er kryptert. 

8. Gis personopplysningene videre til noen?

EcoSmil videreformidler dine personopplysninger kun til nødvendige samarbeidspartnere, eller konsernselskaper med databehandleravtale. Eksempel på samarbeidspartnere er selskaper som utfører tjenester for EcoSmil regning, innen f.eks. levering, betaling og kommunikasjon. Disse partnerne håndterer bare dine personopplysninger for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til lovverk, innfrielse av avtale om kjøp eller samtykke. EcoSmil kan også komme til å videreformidle dine personopplysninger dersom det følger alle lovkrav eller krav fra myndighet, om det handler om å sikre EcoSmil rettslige interesesser, eller for å avsløre eller forebygge bedragerier eller andre sikkerhetsspørsmål. 

Om noen av EcoSmil leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg utenfor EU/EES, kan EcoSmil komme til å overføre dine personopplysninger dit. Om personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EES, kommer EcoSmil til å ta de grep som er nødvendige for å overføre personopplysningene til land utenfor EU/EES, på en lovmessig måte. 
Dersom tillatelse til å selge dine personopplysninger til tredjepart ikke foreligger, vil det heller ikke skje. 

9. Hvilke rettigheter har du?

Du kan alltid kontakte oss dersom du vil bli informert om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, eller om du vil korrigere feilaktigheter eller slette disse opplysningene. EcoSmil vil også på eget initiativ korrigere, avidentifisere eller komplettere opplysninger som viser seg å være feilaktige eller mangefulle. 

Du har i tillegg rett til å kreve følgende:

Tilgang til dine personopplysninger: 

Dette betyr at du har rett til å kreve et registerutdrag over behandlingen vi gjennomfører vedrørende dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysninger som behandles. Med en skriftlig undertegnet søknad, har du rett til innhente et registerutdrag fra EcoSmil, om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen, samt hvilke mottakere opplysningere har blitt gitt til, eller skal gis til.

Du kan også kreve at registerutdraget skal inneholde informasjon om hvor opplysningene er blitt hentet fra, dersom de ikke er hentet fra deg, forekomsten av automatiserte avgjørelser (inklusiv profilering), samt informasjon om den antatte perioden opplysnignene vil bli lagret, eller kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden. I tillegg har du i registerutraget, rett til å få informasjon om dine øvrige rettigheter, som angis i dette punktet. 

Korrigering av dine personopplysninger:

På din anmodning, vil vi så raskt som mulig rette de feilaktige eller ufullstendige opplysninger vi behandler om deg.

Sletting av dine personopplysninger:

På din anmodning, tar vi bort de personopplysninger vi behandler om deg, dersom de ikke lenger behøves til de formål de ble samlet inn for. Dersom det foreligger lovmessige krav på behandlingen av dine personopplysninger, kommer vi til å avslutte behandlingen av opplysningene til andre formål enn å følge lovgivningen, f.eks. bokførings- og skattelovgivningen.

Begrensning av behandling av dine personopplysninger:

På din anmodning, begrenser vi vår behandling av dine personoppgifter til visse avgrensede formål. 

Du har rett til dataportabiltet. Dette innebærer at du under visse forutsetninger, har rett til å få ut, og overføre, dine personopplysninger i et strukturert og allment format, til en annen personopplysningsansvarlig.  

Du har rett til å innvende mot personopplysningsbehandlingen som utføres med interesseavveining som formål. Ved innvending mot slik behandling vil vi bare fortsette å behandle personopplysninger om det foreligger berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser.

Gjeldende personpplysningsbehandling med direktemarkedsføring som formål, har du alltid rett til å innvende mot slik behandlig ved å sende en e-post til [email protected]. Når vi har mottatt din innvending, vil vi avslutte behandlingen av dine personopplysninger for slike markedsføringsformål. Du har også all mulighet til å takke nei til fortsatt markedsføring, i alle våre utsendelser. 

Du har også rett til å legge inn eventuelle klagemål til Datatilsynet, angående behandlingen av dine personopplysninger.  

10. Cookies 

EcoSmil bruker cookies på sine nettsider. Mer informasjon finner du i vår cookiepolicy (LINK). 

11. Endringer i integritetspolicyen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre databeskyttelseserklæringer dersom det skulle bli nødvendig, pga. ny teknologi. Vennligst sørg for at du har den mest aktuelle versjonen. Dersom vi endrer grunnleggende paragrafer i denne databeskyttelseserklæringen, vil vi legge ut informasjon om dette på vår hjemmeside.  

12. Kontaktopplysninger

Alle interesserte og besøkere på vår hjemmeside, kan nå oss med spørsmål om databeskyttelse på følgende adresse: 

EcoSmil Katarzyna Pydyn
org. nr 923 359 958
Hoveveien 181,
4323 Sandnes
NORGE

Tel.: 925 45 597
E-post: [email protected]

Tøybleier Butikk